VĒLOS ATGRIEZT PRECI

Preces atgriešana atteikuma tiesību gadījumā ir iespējama 14 dienu laikā no preces pirkuma (saņemšanas) dienas. Šim nolūkam izmantojiet atteikuma tiesību realizēšanas veidlapu vai uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, kurš adresēts mūsu uzņēmumam - SIA “FOXYTOYS” vienotais reģistrācijas numurs: 53603088051 (juridiskā adrese/faktiska Meiju ceļš 2, Jelgava, LV-3007) un nosūtiet uz e-pastu info@foxytoys.lv .

Atteikuma veidlapas paraugu var lejupielādēt šeit.

Pēc tam prece vajag sūtīt atpakaļ mums, bez neattaisnotas vilcināšanās. Atgriešanas izmaksas sedz pircējs.

Ja Jūs vēlaties izmantot pakomātu starpniecību, tad sūtiet uz Omniva Jelgavas T/C Vivo centrs pakomāts Jelgava, Katoļu iela 18 vai DPD Paku Skapis T/C Vivo Jelgava, Katoļu iela 18. Saņēmēja telefona numurs +37123222266. 

KĀDOS GADĪJUMOS PRECES VAR ATGRIEZT 14 DIENU LAIKĀ?

Jums ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atteikties no preces, laužot preces distances pirkuma līgumu 14 dienu laikā, neminot iemeslu.

Jums ir tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā, proti pārbaudīt preci, lai noskaidrotu tās raksturu, nevis citā nolūkā. Atcerieties, ka esat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos.

Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs vai trešā persona, kuru Jūs norādījāt vai pilnvarojāt saņemt preci, saņēmāt preci tās lietošanai.

KĀDOS GADĪJUMOS PRECES NEVAR ATGRIEZT 14 DIENU LAIKĀ?

Preces nevar atgriezt 14 dienu laikā, ja:

1. patērētājs ir atvēris iepakojumu un / vai sabojājis preču aizsarg plombu, kas personīgās higiēnas dēļ netiek pieņemts atpakaļ.

2. patērētājs ir iznīcinājis vai būtiski sabojājis preces iesaiņojumu;

3. preces ātri bojājas vai drīz beigsies to derīguma termiņš.

SIA “FOXYTOYS” informē, ka gadījumā, ja prece tiek pasūtīta speciāli pircējam un tās cena pārsniedz 1000 (viens tūkstošs) euro, pirkums tiek noformēts tikai FOXYTOYS veikala telpās (klātesot pircējam), iemaksājot 10% priekšapmaksu. Gadījumā, ja pircējs pirms preces piegādes ir atteicies no preces, priekšapmaksa netiek atmaksāta. Pirms visas pirkuma maksas samaksas pircējs pārliecinās par preces kvalitāti un atbilstību tā vēlmēm. Uz šāda veida pirkumiem neattiecas 14 dienu atteikums.

Saņemot preces no kurjera pārliecinieties par to, ka iesaiņojums nav bojāts.

Ja ir bojājumi, obligāti norādiet tos preču pieņemšanas aktā, kas atrodas pie kurjera.

SVARĪGI: ja preces iesaiņojuma defekts netiks fiksēts pieņemšanas aktā - preces saņemšanas brīdī, vēlāk mēs nevarēsim izskatīt Jūsu pretenzijas par iesaiņojuma un tajā esošās preces bojājumiem. Ja prece ir saņemta bojātā iesaiņojumā un NAV sastādīts akts, tad to var nepieņemt atpakaļ, ja Jūs nolemsiet no tās atteikties 14 dienu laikā.

ĻOTI SVARĪGI: ja iesaiņojums nav bojāts, bet, to atverot Jūs ieraudzījāt, ka:

1. precei ir ārējie bojājumi.

2. trūkst detaļu, kuras ir norādītas komplektācijā.

tad trīs dienu laikā pēc preces saņemšanas Jūs varat izteikt mums pretenziju un izmantot atteikuma tiesības. Visas pretenzijas, kas tiks iesniegtas pēc šī termiņa, netiks izskatītas.

NAUDAS ATGRIEŠANA

Ja Jūs atsakāties no preces, ievērojot atteikuma tiesību termiņu, mēs atmaksāsim visu no Jums saņemto naudu, bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tās dienas, kad mēs tiksim informēti par Jūsu lēmumu atteikties no konkrētās preces.

Atmaksa tiks veikta, izmantojot to pašu apmaksas veidu, kuru Jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja nav izteikta skaidra piekrišana citam apmaksas veidam.

Jebkurā gadījumā saistībā ar šo atmaksu no Jums netiks iekasēta samaksa, mēs varam aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr saņemsim preci atpakaļ, vai arī, kamēr Jūs uzrādīsiet apstiprinājumu tam, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir izpildīta ātrāk.

Pievērsiet uzmanību tam, ka:

1. Preci ir nepieciešams nosūtīt atpakaļ vai arī nodot mums FOXYTOYS veikalā - bez neattaisnotiem kavējumiem un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kad Jūs paziņojāt mums par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs izsūtīsiet preces atpakaļ līdz 14 dienu termiņa beigām no preces iegādes (saņemšanas) dienas.

2. Jums būs jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar preces atgriešanu.

3. Jūs esat atbildīgi par preces vērtības samazināšanos, ja preces ir lietotas citiem mērķiem, kas nav saistīti ar tās īpašībām. Piemēram, prece ir bojāta tehniski un vizuāli, lietota un / vai nolietota (prece vai tās komponente, daļa) vairāk nekā par 5% (pieci procenti).

4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu laikā, kad ir spēkā atteikuma tiesības (tostarp par pilnu un nevainojamu iesaiņojuma saglabāšanu).

Sekot mums Facebook